Verklaring van erfrecht en verklaring van executele

De verklaring van erfrecht is een door een notaris opgemaakte verklaring waarin staat vermeld wie er is overleden en wie - krachtens de Wet of op grond van het testament - erfgenaam is.

Als zich in de nalatenschap ook een bank- of girorekening bevindt, waar de overledene staat vermeld als rekeninghouder of als mede-rekeninghouder, wordt deze bankrekening geblokkeerd, zodra de bank van het overlijden op de hoogte is. Een bank moet immers eerst weten aan wie het saldo toe- komt of wie de erfgenamen zijn.

In een verklaring van erfrecht worden alle erfgenamen vermeld. Zijn er meerdere erfgenamen dan kunnen zij alleen gezamenlijk over rekeningen beschikken.

Indien er meer dan één erfgenaam is, dan wordt in de verklaring van erfrecht ook vastgelegd wie er namens de gezamenlijke erfgenamen kan optreden om datgene te doen wat nodig is om de na- latenschap af te wikkelen. De gevolmachtigde kan één van de erfgenamen zijn, maar het kan/mag ook een buitenstaander zijn.

Deze door de erfgenamen gevolmachtigde persoon kan dan met de verklaring van erfrecht beschik- ken over de bankrekeningen van de overledene en er de nodige betalingen van doen. Een verklaring van erfrecht wordt zo spoedig mogelijk na het geven van de opdracht daartoe opgemaakt maar het kan toch ook wel enige tijd in beslag nemen, bijvoorbeeld als er erfgenamen opgespoord moeten worden of een erfgenaam dwars ligt.

Een variant op de verklaring van erfrecht is de verklaring van executele. Dan heeft de overledene in zijn testament of codicil bepaald wie zijn nalatenschap zal gaan afwikkelen, deze persoon wordt ook wel executeur-testamentair genoemd. Deze persoon heeft de bevoegdheid om de nalatenschap geheel zelfstandig af te wikkelen, zonder de medewerking van de erfgenamen.

Aan zo iemand geeft de notaris een verklaring van executele af, waarmee deze dan bevoegd is te handelen.

“En/of-rekening” Indien u een “en/of rekening” bij uw bank heeft wordt deze ook geblokkeerd, ondanks de mededeling van de medewerker destijds bij het openen van de rekening: “dat een en/of rekening makkelijk is voor het geval een van u beiden iets overkomt”. Met de opmerking “u iets overkomen” bedoelt de bank bijvoorbeeld dat u uw been heeft gebroken en niet meer in staat bent om naar het bankkantoor te komen. Indien een rekeninghouder van een en/of rekening komt te overlijden wordt ook de “gezamenlijke en/of-rekening” door de bank geblokkeerd, zodra zij van het overlijden op de hoogte is.

Wilt u meer weten over de kosten van het opstellen van een verklaring van erfrecht maak dan vrijblijvend een afspraak met Notariskantoor Van der Tuin, of neem telefonisch contact met ons op.

Zakelijke diensten Notariskantoor Van der Tuin

Wij helpen u verder


Heeft u een vraag over één van onze diensten, stel vrijblijvend uw vraag via onze contactpagina, wij helpen u graag verder. U kunt ons ook bellen vanaf 08:30 uur (ma/vr) via telefoonnummer: 0228-562424.

ga naar de contactpagina


Notariskantoor Van der Tuin

Zakelijke diensten

Notariskantoor Van der Tuin

Particuliere diensten

Notariskantoor Van der Tuin

Overige diensten