Vereniging

Ons land kent veel verenigingen.

Het is ook niet moeilijk een vereniging op te richten.

De vereniging kan op twee manier tot stand komen: - oprichting door een mondeling afspraak of bij onderhandse akte, dus niet bij notariële akte;
- oprichting bij notariële akte.

Er zijn grote verschillen tussen deze twee soorten verenigingen:
- alleen een vereniging die bij notariële akte is opgericht, kan onroerende goederen in eigendom hebben en erfgenaam zijn;
- als een vereniging niet bij notariële akte is opgericht, zijn de bestuurders in het algemeen, naast de vereniging, persoonlijk aansprakelijk voor schulden.

Net als bij de stichting moeten er verplicht een aantal punten in de oprichtingsakte worden opgenomen, zoals ondermeer:
- de naam van de vereniging en de gemeente in Nederland waar zij gevestigd is;
- het doel van de vereniging;
- de verplichting die de leden hebben tegenover de vereniging, of de wijze waarop deze verplichtingen kunnen worden opgelegd;
- de wijze van bijeenroeping van de algemene ledenvergadering;
- de wijze van benoeming en ontslag van bestuurders;

Het doel van een vereniging mag niet zijn: het maken van winst ter verdeling onder de leden. Wel mag de vereniging winst maken en fondsen vormen, mits die ten goede komen aan het gemeenschappelijke doel van de vereniging.

Subsidieverlenende instanties eisen tegenwoordig vaak dat de te subsidiëren vereniging is aangegaan bij notariële akte.

Wilt u meer weten over de oprichting van een vereniging, maak dan vrijblijvend een afspraak met Notariskantoor Van der Tuin. Ook hebben wij voor u een brochure met nadere informatie beschikbaar.

Zakelijke diensten Notariskantoor Van der Tuin

Wij helpen u verder


Heeft u een vraag over één van onze diensten, stel vrijblijvend uw vraag via onze contactpagina, wij helpen u graag verder. U kunt ons ook bellen vanaf 08:30 uur (ma/vr) via telefoonnummer: 0228-562424.

ga naar de contactpagina


Notariskantoor Van der Tuin

Zakelijke diensten

Notariskantoor Van der Tuin

Particuliere diensten

Notariskantoor Van der Tuin

Overige diensten