Vennootschap onder firma (v.o.f.)

De vennootschap onder firma (V.O.F.) is een samenwerkingsverband tussen personen die gezamenlijk een bedrijf uitoefenen onder een gemeenschappelijke naam (bijvoorbeeld een schildersbedrijf). Ofwel een maatschap die een bedrijf uitoefent.

Voor de totstandkoming van een vennootschap onder firma is inschrijving in het handelsregister verplicht. Ook is het van belang een vennootschapscontract op te stellen.

Iedere vennoot is hoofdelijk en persoonlijk aansprakelijk voor schulden van de vennootschap, ook al zijn deze schulden aangegaan door een andere vennoot.

Wel is er een zogenaamd afgescheiden vermogen of vennootschapsvermogen; dit bestaat uit het vermogen wat de firmanten bijeen hebben gebracht (inbreng) en wat er later is bijgekomen (winst). Schuldeisers dienen zich dan ook in beginsel op dit afgescheiden vermogen te verhalen en niet op de privé-vermogens van de firmanten. Maar iedere firmant kan voor het geheel worden aangesproken door schuldeisers.

De vennootschap onder firma heeft geen rechtspersoonlijkheid en kan derhalve niet zelfstandig aan het rechtsverkeer deelnemen. Een vennootschap onder firma kan dus geen eigenaar zijn van onroerende zaken.

Wilt u meer weten over het oprichten van een vennootschap onder firma, maak dan vrijblijvend een afspraak met Notariskantoor Van der Tuin. Ook hebben wij voor u een brochure met nadere informatie beschikbaar.

Zakelijke diensten Notariskantoor Van der Tuin

Wij helpen u verder


Heeft u een vraag over één van onze diensten, stel vrijblijvend uw vraag via onze contactpagina, wij helpen u graag verder. U kunt ons ook bellen vanaf 08:30 uur (ma/vr) via telefoonnummer: 0228-562424.

ga naar de contactpagina


Notariskantoor Van der Tuin

Zakelijke diensten

Notariskantoor Van der Tuin

Particuliere diensten

Notariskantoor Van der Tuin

Overige diensten