Uit elkaar gaan en verdeling

(financiële) Gevolgen van het uit elkaar gaan

Er komt veel op u af wanneer u uit elkaar gaat nadat u heeft samengewoond of gehuwd bent geweest. De notaris kan u, daar waar nodig en gewenst, informeren over de eventuele (financiële) gevolgen van het uit elkaar gaan en waar nodig adviseren en begeleiden."

De notaris zal nadat de echtscheiding is ingeschreven in de Burgerlijke Stand, of bij het verbreken van de relatie, de gemaakte afspraken, zoals vastgelegd in een echtscheidingsconvenant of een onderhandse overeenkomst, vast leggen in een akte van verdeling.

In een akte van verdeling worden onder meer de volgende zaken opgenomen, te weten:
- de datum van echtscheiding/uit elkaar gaan;
- wat is de waarde van de woning en hoeveel bedraagt de (over)winst op de woning;
- wie neemt de woning over en de bijbehorende hypotheek;
- overname van levensverzekeringen en/of beleggingsrekeningen;
- afspraken over (gespreide) betaling van de eventuele uitkoopsom.

Naast het vorenstaande kunnen partijen in de akte van verdeling ook afspraken vastleggen ten aanzien van:
- afrekening of teruggave van belasting;
- verdeling / verevening van pensioenen;
- alimentatie.

Het is aan te raden om niet te lang te wachten met het vastleggen van de onderlinge afspraken hoe u het een en ander wenst te verdelen en met het opstellen van een akte van verdeling na het verbreken van de relatie, aangezien u beiden verder wenst te gaan met uw leven. Ook vanuit een fiscaal oogpunt is het verstandig dit soort zaken niet op zijn beloop te laten.

Het is ook aan te raden, maar de meeste mensen vergeten het, om uw testament na een echt- scheiding of beëindiging van een samenleving te laten bekijken door uw notaris, omdat in sommige gevallen u, hoewel de relatie is beëindigt, nog steeds elkaars erfgenaam bent !

Wilt u meer weten, maak dan vrijblijvend een afspraak met Notariskantoor Van der Tuin.

Zakelijke diensten Notariskantoor Van der Tuin

Wij helpen u verder


Heeft u een vraag over één van onze diensten, stel vrijblijvend uw vraag via onze contactpagina, wij helpen u graag verder. U kunt ons ook bellen vanaf 08:30 uur (ma/vr) via telefoonnummer: 0228-562424.

ga naar de contactpagina


Notariskantoor Van der Tuin

Zakelijke diensten

Notariskantoor Van der Tuin

Particuliere diensten

Notariskantoor Van der Tuin

Overige diensten