Testament

De wet regelt wie de erfgenamen zijn van een overledene. Indien u van de wettelijke regels wilt afwijken, dient u een testament te maken.

Een testament wordt ook wel uiterste wil genoemd. Het is uw laatste wil over het na te laten vermogen. Pas na het overlijden van degene die het testament heeft gemaakt, wordt het testament geopend. Het is dus erg belangrijk dat de bewoordingen in het testament maar voor één uitleg vatbaar zijn, en daarmee uw bedoeling duidelijk is. Een goed opgesteld testament kan veel familieruzies voorkomen.

Op 1 januari 2003 is een nieuw erfrecht in werking getreden. Daarbij is het verzorgingsrecht van de langstlevende echtgeno(o)t(e) grotendeels in de wet neergelegd. Toch kunnen er ook in het nieuwe erfrecht nog tal van redenen voor een ouder zijn om een testament te maken.

Wat kunt u, naast de benoeming van een of meer erfgenamen, zoal regelen in een testament?
- Het opnemen van een zogenaamde privé clausule. Door deze clausule hoeven uw erfgenamen de erfenis nooit te delen met een toekomstige ex-echtgenoot (“de koude kant erft niet”);
- Een voogdijregeling;
- De aanwijzing van iemand die de nalatenschap namens alle erfgenamen gaat afwikkelen (executeur).

Pas nadat u en de notaris de akte hebben ondertekend, heeft het testament rechtskracht. U kunt uw testament ten alle tijden wijzigen, aanvullen of (geheel) herroepen.

Als u de inhoud van uw testament wilt wijzigen omdat deze niet meer overeenkomt met uw bedoeling dient u uw testament op dat onderdeel te wijzigen of een geheel nieuw testament op te laten stellen door uw notaris.

Het eigenhandig verscheuren van uw bestaande testament heeft geen rechtskracht.

Wilt u meer weten over een testament, maak dan vrijblijvend een afspraak met Notariskantoor Van der Tuin.

Ook hebben wij voor u een brochure met nadere informatie beschikbaar.

Zakelijke diensten Notariskantoor Van der Tuin

Wij helpen u verder


Heeft u een vraag over één van onze diensten, stel vrijblijvend uw vraag via onze contactpagina, wij helpen u graag verder. U kunt ons ook bellen vanaf 08:30 uur (ma/vr) via telefoonnummer: 0228-562424.

ga naar de contactpagina


Notariskantoor Van der Tuin

Zakelijke diensten

Notariskantoor Van der Tuin

Particuliere diensten

Notariskantoor Van der Tuin

Overige diensten