Stichting

Organisaties op het gebied van maatschappelijk welzijn en/of maatschappelijk belang.

De stichting werd in het verleden veel gebruikt voor allerlei goede doelen. Tegenwoordig maken ook grote (en ook kleinere) organisaties op het gebied van maatschappelijk welzijn en/of maatschappelijk belang, gebruik van de stichtingsvorm.

Volgens de wet mag een stichting geen leden hebben. Daarnaast mag het doel van een stichting niet zijn het doen van uitkeringen aan oprichters of bestuurders. Het doen van uitkeringen aan andere personen mag uitsluitend indien die uitkeringen een ideële of een sociale strekking hebben. Een stichting kan uitsluitend worden opgericht bij notariële akte of testament.

In de oprichtingsakte moeten een aantal zaken verplicht worden opgenomen, namelijk:
- de naam van de stichting;
- de vestigingsplaats van de stichting;
- het doel van de stichting;
- de manier waarop bestuurders worden benoemd en ontslagen;
- de bestemming van een resterend positief saldo als de stichting wordt ontbonden.

Iedere bestuurder van de stichting moet zijn taak behoorlijk uitoefenen. Als een onbehoorlijk bestuur voor de stichting schade veroorzaakt en de bestuurder daarover een ernstig verwijt kan worden gemaakt, is het bestuur collectief aansprakelijk. Daarnaast kan een bestuurder tegenover anderen persoonlijk aansprakelijk zijn. Omdat een stichting een rechtspersoon is, kan zij (onroerende) zaken in eigendom hebben.

Als de stichting een door de fiscus erkend goed doel nastreeft (een zogenaamde "ANBI", Algemeen Nut Beogende Instelling, is) en een schenking of legaat krijgt, is geen schenkings- of successierecht verschuldigd door de stichting.

Het bestaan van de stichting moet worden gepubliceerd in het Handelsregister. De publicatie in het Handelsregister kan de notaris verzorgen.

Wilt u meer weten over de oprichting van een stichting, maak dan vrijblijvend een afspraak met Notariskantoor Van der Tuin. Ook hebben wij voor u een brochure met nadere informatie beschikbaar.

Zakelijke diensten Notariskantoor Van der Tuin

Wij helpen u verder


Heeft u een vraag over één van onze diensten, stel vrijblijvend uw vraag via onze contactpagina, wij helpen u graag verder. U kunt ons ook bellen vanaf 08:30 uur (ma/vr) via telefoonnummer: 0228-562424.

ga naar de contactpagina


Notariskantoor Van der Tuin

Zakelijke diensten

Notariskantoor Van der Tuin

Particuliere diensten

Notariskantoor Van der Tuin

Overige diensten