Schenkingen

Wat kan ik schenken aan wie?

Schenkingen aan kinderen
Ouders kunnen per jaar aan kinderen een bedrag schenken waarover het kind geen schenkbelasting hoeft te betalen. Voor 2014 bedraagt het jaarlijks vrijgestelde bedrag € 5.229 per kind. Aan een kind tussen de 18 en 40 jaar kan eenmalig een groter bedrag vrij van schenkbelasting worden geschonken, in 2014 is dit een bedrag van € 25.096. Dit kan ook nog als het eigen kind al 40 jaar of ouder is, en de aangetrouwde partner nog geen 40 jaar is.

Zij dienen wel gehuwd te zijn al wil men onder deze regeling vallen. Indien men samenwoont met een samenlevingsovereenkomst valt men niet onder voormelde regeling.

Er geldt een eenmalige verhoogde vrijstelling voor een schenking van maximaal 52.281 euro van ouders aan kinderen (18-40 jaar) in verband met de aankoop van een eigen woning of bepaalde studies. Voor kinderen die reeds de "oude" verhoogde vrijstelling (voor 1 januari 2010) hebben ontvangen komt een extra regeling waardoor deze kinderen (mits niet ouder dan 40 jaar) nog eens extra 27.187 euro mogen ontvangen. Indienen van een aangifte en een notariële akte is noodzakelijk.

Voor iedere andere is het zo dat u pas schenkbelasting hoeft te betalen als u in een periode van één jaar méér dan € 2.092 krijgt geschonken door dezelfde persoon of hetzelfde echtpaar.

Vanaf 1 oktober 2013 is de vrijstelling van de schenkbelasting voor een eigen woning tijdelijk verruimd:
- De eenmalig verhoogde vrijstelling is verhoogd naar € 100.000. Deze vrijstelling is in 2014 € 52.281 voor een schenking van een ouder aan een kind.
- Het hoeft niet langer te gaan om een schenking van een ouder aan een kind.
- De ontvanger hoeft niet meer tussen de 18 en 40 jaar te zijn.

Dit betekent dat iedereen van een familielid of van een derde een schenking mag ontvangen van maximaal € 100.000.
Dit bedrag is belastingvrij.

De ontvanger moet het geld wel gebruiken voor:
- het verwerven van een eigen woning;
- het aflossen van een eigenwoningschuld;
- de kosten van het verbeteren en onderhouden van zijn eigen woning;
- het aflossen van de restschuld van de verkochte eigen woning;

Voor wat betfreft de omschrijving van de term 'eigen woning' wordt verwezen naar wat er staat in de Wet inkomstenbelasting 2001. Een eigen woning is de woning waar de ontvanger van de schenking eigenaar van is en zijn hoofdverblijf heeft. Maar ook een woning in aanbouw of een woning die wordt verbouwd, is een eigen woning. De ontvanger moet dan wel uiterlijk in 2017 zelf in de woning gaan wonen, anders vervalt de vrijstelling.

Hoe lang geldt deze vrijstelling?
Deze verruiming geldt vanaf 1 oktober 2013 tot en met 31 december 2014.
De vrijstelling geldt voor 1 kalenderjaar. U mag de tijdelijk verruimde vrijstelling niet splitsen en in meerdere jaren gebruiken.

Schenking op papier
Als ouders geen contanten hebben om aan de kinderen te schenken maar wel bijvoorbeeld een eigen huis met behoorlijke overwaarde dan kan men overwegen te schenken 'op papier'. Dit houdt in dat ouders bij notariële akte eerst het bedrag schenken aan de kinderen en het vervolgens meteen teruglenen. De ouders hebben dan een schuld aan de kinderen, de kinderen een vordering op de ouders, gecreëerd uit vrijgevigheid.

Alleen als over de schuld een rente is bedongen en de ouders betalen die ook daadwerkelijk jaarlijks aan de kinderen, is de schuld aftrekbaar voor de successiebelasting. Zonder rentebetaling is dat niet zo. Het is dus niet zinvol om deze schenking te doen als er geen overig vermogen (bijv. huis met overwaarde) tegenover staat. Met ingang van 1 januari 2010 dient men minimaal een rentepercentage te betalen van 6%.

Het voordeel van deze manier van schenken, is dat de schenker de beschikking houdt over het geld. Als de begiftigde ook erfgenaam is van de schenker, levert deze schenking de begiftigde belastingbesparing op bij het overlijden van de schenker. Bij het doen van de schenking doet u er verstandig aan met ons te overleggen welke bedingen aan de schenking worden verbonden.

U kunt daarbij denken aan:
- privé-clausule, om te voorkomen dat de helft van hetgeen geschonken wordt, bij echtscheiding van de begiftigde moet worden gegeven aan diens ex-echtgenoot;
- vrijstelling van inbreng, eens gegeven blijft gegeven, bij overlijden van de schenker, komt de schenking niet in mindering op het erfdeel van de begiftigde;

De fiscale gevolgen van een schenking op papier zijn dat de schuld van de ouders en de vordering van de kinderen valt in box 3. Het doen van een schenking op papier kost dus nog maar heel weinig: De ouders krijgen de inkomsten uit het geschonken bedrag, maar hoeven geen forfaitaire belasting in Box 3 te betalen. De ouders betalen een matige rente aan de kinderen die wél de belasting in Box 3 moeten betalen.

Als er wel voldoende inkomen is bij de ouders, maar geen grote bedragen aan liggende gelden kan het heel aantrekkelijk zijn om deze soort schenkingen te doen. Nadeel is dat elk jaar dat ouders zulke schenkingen willen doen, steeds weer een notariële akte nodig is. Het kan niet van tevoren voor zoveel jaar tegelijk.

Nog een vorm van schenking op papier
Indien u een schenking doet aan een binnen Nederland gevestigde kerkelijke, levens- beschouwelijke, liefdadige, culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instelling betaald deze instelling geen schenkbelasting over hetgeen u schenkt.

Wilt u meer weten over het schenken “op papier” of schenken in het algemeen, maak dan vrijblijvend een afspraak met Notariskantoor Van der Tuin.

Ook hebben wij voor u een brochure met nadere informatie beschikbaar.

Zakelijke diensten Notariskantoor Van der Tuin

Wij helpen u verder


Heeft u een vraag over één van onze diensten, stel vrijblijvend uw vraag via onze contactpagina, wij helpen u graag verder. U kunt ons ook bellen vanaf 08:30 uur (ma/vr) via telefoonnummer: 0228-562424.

ga naar de contactpagina


Notariskantoor Van der Tuin

Zakelijke diensten

Notariskantoor Van der Tuin

Particuliere diensten

Notariskantoor Van der Tuin

Overige diensten