Nieuws

Blijf op de hoogte van interessante ontwikkelingen van hypotheken en wetgevingen, maar ook kleine handige tips en informatie.


Wet Beperkte gemeenschap.

De Wet Beperkte gemeenschap van goederen is op 1 januari 2018 ingegaan.

Dat betekent dat er bij het aangaan van een huwelijk of geregistreerd partnerschap een aantal zaken anders wordt geregeld dan voorheen. Wilt u weten wat er is gewijzigd:
Bezoek de website

De Wet Beperkte gemeenschap van goederen

Let op nieuwe vermogenstoetsen AWBZ etc vanaf 2013

Er bestond al een vermogenstoets voor o.a. huurtoeslag en bijstand. Vanaf 2013 is er ook een vermogenstoets voor de zorgtoeslag en het kindgebonden budget.

Deze leidt tot hogere eigen bijdragen voor verzorgingstehuizen, maar heeft feitelijk pas effect voor eigen bijdragen in 2015 (want er wordt voor de AWBZ en WMO altijd 2 jaar terug gekeken, dus vermogen per 1-1-2013 kan leiden tot een hogere eigen bijdrage in 2015). Wel is van belang om nu al rekening te houden met de eventuele gevolgen ervan.

Het nieuwe ten aanzien van de eigen bijdrage AWBZ en WMO is dat 8% van het box 3-vermogen bij het (bijdrageplichtige) inkomen wordt meegeteld naast het forfaitaire inkomen van 4%. Dus 12% van het niet-vrijgestelde box 3-inkomen telt mee voor de eigen bijdrage van 2 jaar later.

Hoe dit financieel voor u uitwerkt kunt u ook zelf berekenen op www.hetcak.nl.
Hier staan ook de overige regels vermeld.

Als gevolg van deze vermogenstoetsen kan het dus in meer gevallen aantrekkelijk zijn om te zorgen voor beperking van de box 3-grondslag. Dat kan door vóór het volgende toetsmoment (1-1-2014 voor de AWBZ-bijdrage 2016) dat vermogen te verlagen door bijvoorbeeld:

- schenkingen., “op papier” of “in contanten”
- consumptieve uitgaven (zoals bijvoorbeeld aankoop van een auto, nieuw bankstel)
- verbouwing eigen woning met eigen geld, of aflossing van eigenwoningschuld
- storting in lijfrente en/of bankspaarproducten of vrijgestelde kapitaalverzekeringen

Wilt u meer weten? Vraag het de notaris.
Bel ons op nummer: 0228-562424
AWBZ bijdrage uitrekenen
AWBZ bijdrage
Bereken uw eigen bijdrage (AWBZ)

Notariskantoor Van der Tuin

Zo zijn we niet getrouwd!

Trouwen, geregistreerd partnerschap of samenwonen; welke vorm past het beste bij u? Bent u al jaren samen? Dan is het goed om eens na te gaan of de gemaakte afspraken nog wel passen bij uw huidige situatie, privé en zakelijk.

Een eigen bedrijf, de komst van kinderen of een toekomstige schenking kan een reden zijn om uw huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden of samenlevingsovereenkomst aan te passen.

Download de brochure in PDF.
Link naar de website.

Wilt u meer weten? Vraag het de notaris.
Bel ons op nummer: 0228-562424

Notariskantoor Van der Tuin

Notariskantoor Van der Tuin

Zakelijke diensten

Notariskantoor Van der Tuin

Particuliere diensten

Notariskantoor Van der Tuin

Overige diensten