Maatschap

De maatschap is een samenwerkingsvorm tussen twee of meer personen en komt veelal voor bij vrije beroepsbeoefenaren, zoals advocaten, artsen, notarissen en architecten.

Iedere maat is voor een gelijk aandeel aansprakelijk voor de schulden van de maatschap.

De winsten en verliezen worden verdeeld in verhouding tot de inbreng van alle maten, tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt in het maatschapcontract. Deze vastlegging van afspraken hoeft niet perse notarieel te geschieden, maar het raadplegen van een deskundige bij het opstellen van een maatschapcontract is zeker aan te bevelen.

Men kan daarbij denken aan de volgende afspraken:
- In hoeverre mag een maat financiële verplichtingen aangaan voor rekening van de maatschap en wanneer is toestemming nodig van de overige maten;
- Hoe groot is ieders inbreng in de maatschap en betreft het uitsluitend geld of ook goederen of arbeid;
- Hoe wordt de winst verdeeld;
- Wat moet er gebeuren als een maat ziek wordt, uittreedt of overlijdt.

Een maatschap behoeft niet te worden ingeschreven in het handelsregister en heeft geen rechtspersoonlijkheid en kan derhalve niet zelfstandig aan het rechtsverkeer deelnemen.

Een maatschap kan dus ook geen eigenaar zijn of worden van onroerende zaken, dit zijn altijd de afzonderlijke maten.

Wilt u meer weten over een maatschap, maak dan vrijblijvend een afspraak met Notariskantoor Van der Tuin. Ook hebben wij voor u een brochure met nadere informatie beschikbaar.

Zakelijke diensten Notariskantoor Van der Tuin

Wij helpen u verder


Heeft u een vraag over één van onze diensten, stel vrijblijvend uw vraag via onze contactpagina, wij helpen u graag verder. U kunt ons ook bellen vanaf 08:30 uur (ma/vr) via telefoonnummer: 0228-562424.

ga naar de contactpagina


Notariskantoor Van der Tuin

Zakelijke diensten

Notariskantoor Van der Tuin

Particuliere diensten

Notariskantoor Van der Tuin

Overige diensten